Bedrijfsmakelaardij

Prijsbepaling

Om een winkel/bedrijfspand/kantoor aan te bieden, wordt er eerst door ons een verhuur- of verkoopprijs vastgesteld. De waarde vaststelling voeren wij graag voor je uit. Hiervoor hoeft geen taxatierapport te worden opgesteld, een potentiële koper zal het object door een onafhankelijk taxateur laten taxeren, vaak al in opdracht van zijn bank.

Promotie

  • met projectinformatie;
  • digitale brochure;
  • vermeldingen op internet, de website Funda Business en Makelaardij van Ravens B.V.;
  • plattegronden maken om het inzichtelijk te maken;
  • ook kan je objecten extra onder de aandacht brengen via advertenties en een promotiefilm;
  • neem daarvoor contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden;
  • ook regelen wij graag voor je een ‘te koop bord’ of ‘te huur bord’ met de door jou gewenste tekst;
  • social media, zoals Facebook, QR code’s, Youtube, Twitter.

Bezichtiging

Nadat er informatie is verstrekt aan een geïnteresseerde, volgt er een afspraak of bezichtiging. Na de bezichtigingen geven wij een uitgebreid verslag aan je over de gemaakte afspraken.

Onderhandeling begeleiding

Indien na de bezichtiging de kijker geïnteresseerd blijkt, volgt de onderhandeling. Als er een akkoord is bereikt zal een huur- of koopovereenkomst opgesteld worden e.e.a. in overleg met partijen.