Bedrijfstaxaties

Je wilt de marktwaarde weten van commercieel vastgoed of een beleggingsobject?
Onze Register-Taxateurs zijn bij uitstek geschikt deze taxatie voor jou onafhankelijk en betrouwbaar uit te voeren. De onafhankelijkheid wordt daarbij gegarandeerd door het ‘vier ogen-principe’, dat betekent dat iedere taxatie door een 2e taxateur wordt gecontroleerd. Zij hebben hiervoor de kennis in huis en verzorgen een complete rapportage toegespitst op het doel.

Onze Register-Taxateurs zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister “Nederlands Register Vastgoed Taxateurs” (NRVT) en worden regelmatig bijgeschoold. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd en hun kennis actueel.

Dat betekent ook dat onze Register-Taxateurs:

 • werken volgens internationale richtlijnen EVS (European Valuation Standards) / IVS (International Valuation Standards) en erkende gedrags- en beroepsregels;
 • zich onderwerpen aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van NRVT;
 • worden erkend door geldverstrekkende instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen etc.;
 • het taxatierapport conform uniforme eisen en rekenmethodes opstellen.

Daarnaast staan onze Register-Taxateurs op diverse shortlists van banken.

Doel taxatie
Onze Registers-Taxateurs zullen altijd naar het doel van de taxatie informeren omdat dit onder meer de rekenmethodiek en complexiteit van de taxatie bepaalt.

Mogelijke doelen zijn:

 • taxatie met het oog op een (mogelijke) aan- of verkoop van een bedrijfsobject;
 • het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening;
 • een taxatie t.b.v. het opstellen van uw jaarrekening;
 • een hertaxatie;
 • een bedrijfs- of aandelenovername;
 • een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (met de Belastingdienst);
 • onteigening;
 • bij juridische aangelegenheden en/of conflicten, zoals bezwaar-/beroepprocedure WOZ.

Taxatie van een bedrijfsobject
Voor de taxatie van een bedrijfsobject hebben onze Register-Taxateurs onder meer het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van het bedrijfsobject nodig. Daarnaast kunnen zij -indien van toepassing- ook erfpachtgegevens, logboeken van installaties of een kopie van de huurovereenkomst(en) of bepaalde vergunningen nodig hebben. Het eindresultaat is een deskundig en uitgebreid taxatierapport met alle ins en outs van het pand.