Verkoop (rijks)monument

Van Ravens Makelaardij is, mede door de locatie in het historische centrum van Brielle, bij uitstek de expert om jouw (rijks)monument te verkopen! Van Ravens Makelaardij houdt zich al sinds 1997 bezig met de verkoop van monumentale panden. 
Een monumentaal pand roept vaak veel vragen op, over rechten en plichten bijvoorbeeld en wat er wel of niet mag met zo’n pand. Een monument vraagt daarom om een specifieke benadering waarbij de marktkennis die Van Ravens Makelaardij in huis heeft erg belangrijk is.

 

Wanneer je je goed verdiept in de mogelijkheden van een pand met een monumentale status kom je niet voor verrassingen te staan. Bovendien kan je op basis van deze kennis maximaal gebruik maken van beschikbare regelingen. Op de monumentensite en de website van het restauratiefonds vind je ook meer informatie. Hieronder geven wij je nog enkele tips:

1. Weet op welk type monument het gaat

Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. Je kan in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen.

restauratiefonds.nl en monumenten.nl

2. Rijksmonument kopen? Subsidie of lening?

Wil je een rijksmonument kopen? Dan kan je van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van jouw monument. Dit kan een subsidie of lening zijn. Of je hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument dat je bezit. De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting is per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie. De subsidieregeling stelt geen maximum aan de onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen. Ook de werkzaamheden op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade zijn subsidiabel. Denk hierbij aan schilderwerk, het herstel van voegen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren, het vervangen van kapotte dakpannen, of het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk.

3. Is er restauratie of groot onderhoud nodig?

Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen (hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek en de Monumenten-hypotheek. Deze regelingen zijn alleen via het Restauratiefonds verkrijgbaar.

4. Geen energielabel verplicht

Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht, deze zijn vrijgesteld. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden kan er nog steeds veel. Je kunt bijvoorbeeld op de website van monumenten.nl kijken voor meer informatie.

5. Maak gebruik van bestaande informatie

De gratis restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteigenaren met een restauratiebehoefte. Je kunt onder andere gebruik maken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp. Overweeg je de aanschaf van een rijksmonument? Dan is de gratis gids monumentaal wonen een handig document. Zowel de restauratiewijzer als de gids monumentaal wonen zijn te vinden via de website van het restauratiefonds.

6. Overleg tijdig met de gemeente

Heb je wijzigingsplannen met het monument of ben je van plan werkzaamheden uit te voeren en het monument op te knappen? Voor monumenten is er al snel een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt en verstrekt de omgevingsvergunning. Het toezicht op de uitvoering en handhaving behoort ook tot haar taken bij zowel rijks- als gemeentelijke monumenten. Het doel hiervan is het bewaken van hetgeen een monument zo bijzonder maakt; de monumentale waarden. Je doet er dan ook verstandig aan om de gemeente in een vroeg stadium bij jouw plannen te betrekken.