Energielabel verplicht vóór plaatsing op Funda

Vanaf 1 januari 2021 geldt de verplichting om een energielabel toe te voegen aan al het vastgoed dat te koop wordt gezet. Vanaf deze datum worden ook de gestelde eisen aan het label verder aangescherpt.

Met de nieuwe labelmethodiek wordt het label veel uitgebreider. Een EnergiePrestatie adviseur dient hiervoor ter plekke de woning (of het gebouw) op te nemen. Met name voor consumenten betekent dit een flinke wijziging aangezien het dan ook niet meer mogelijk is om zelf online een label aan te vragen.

Het CDA en de VVD hebben naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen een voorstel ingediend om het vanaf 1 juli 2021 het weer mogelijk te maken – voor consumenten (/woningeigenaren) - om de aanvraag van een label geheel digitaal te laten verlopen.

Dat voorstel is op woensdag 9 december aangenomen in de Tweede Kamer. Het Ministerie van BZK zal hier de komende tijd invulling aan gaan geven.

Met de verplichting om een energielabel te vermelden bij elke advertentie op Funda en de uitbreiding van het label liggen er per 1 januari nog steeds grote uitdagingen in het verschiet. Het huidige label is nog 10 jaar geldig. Dat betekent dat het zeker voor consumenten loont om nu nog – online-  voor het einde van het jaar een label aan te vragen.

De NVM heeft het Ministerie al eerder hun zorgen kenbaar gemaakt omtrent deze dubbele aanscherping. Er zijn namelijk ook nog veel open eindjes die ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld het feit dat nieuwbouw veelal bij start verkoop nog geen label heeft, maar ook hoe om te gaan met vastgoedobjecten die nu al (zonder label) te koop worden aangeboden. Het nu aangenomen amendement van de VVD en het CDA verandert daar ook niet zo veel aan.

Vanzelfsprekend hebben heeft de NVM veelvuldig contact met politici en het ministerie van Binnenlandse Zaken om deze regelingen zo praktisch mogelijk invulling te geven. In deze gesprekken geven zij ook de komende tijd aan welke problemen zij zien in de uitvoering en zoeken naar praktische oplossingen.

Terug naar overzicht