Hogere boete bij ontbreken energielabel woning

Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te overhandigen. Indien het energielabel niet wordt overhandigd kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd aan de huiseigenaar. Op 28 oktober 2021 is de hoogte van de boete aangepast. Voor natuurlijke personen geldt een maximale geldboete van € 435,- en voor rechtspersonen € 870,-. De boete geldt voor pas verkochte of opgeleverde woningen zonder geldig energielabel.

De vorige boetebedragen waren een stuk lager, € 170,- voor een natuurlijk persoon en € 340,- voor een rechtspersoon. Doordat per 1 januari 2021 het vaststellen van het energielabel op afstand niet meer mogelijk is, zijn de kosten van het energielabel flink gestegen. Een boete incasseren was daarmee voordeliger dan het laten opstellen van een energielabel. Gelet op deze gestegen kosten en het feit dat een bestuurlijke boete een afschrikwekkende weking dient te hebben, is gekozen voor een hogere boete.

 

Terug naar overzicht