Werkzaamheden Turfkade

Sinds november 2021 wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van de Turfkade. De afgelopen tijd is er hard gewerkt. De bestrating aan het wandelgedeelte voor de winkels is opnieuw bestraat en momenteel worden de weg en de parkeervakken opnieuw gestraat.

Daarna is de visboer aan de beurt, deze wordt ongeveer 30 graden gedraaid zodat deze parallel aan de kademuur komt te staan. Het trottoir rond de visboer wordt opnieuw gestraat en de kruising bij de brug wordt in hardsteen gelegd. 

Als de weg en de parkeerplaatsen klaar zijn worden nieuwe bomen geplant waarna de werkzaamheden ten einde komen en wij weer helemaal goed bereikbaar zullen zijn. Als alles volgens planning verloopt zal dit medio maart het geval zijn.

Terug naar overzicht

Foto's